วิธีสะสมและแลกคะแนน

  • สะสมคะแนน
ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน
เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
สะสมคะแนนพิเศษ
ผ่านโปรโมชันพิเศษเฉพาะสมาชิก
* แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะสมคะแนนทุกครั้ง

  • แลกคะแนน
ทุก ๆ 20 คะแนน = 1 บาท
ใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
แลกของรางวัล
สามารถแลกคะแนนได้ 2 ช่องทาง
  • เว็บไซต์ www.scgfamily.com เข้าแถบเมนู
    "แลกคะแนน"
  • เข้าผ่านไลน์ @scgfamily ผูกบัญชีสมาชิกกับไลน์ และกดแถบเมนู "แลกคะแนน"