บ้านและสวน'19 - ไม้พื้นซีเมนต์ เอสซีจี (เมก้าฟลอร์) รุ่น เซาะร่อง 6"

18 ต.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563
เมื่อซื้อสินค้าเพิ่มดังต่อไปนี้
ไม้พื้นซีเมนต์ เอสซีจี (เมก้าฟลอร์) รุ่น เซาะร่อง 6" 10,000 บาท

รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อไม้พื้นซีเมนต์ เอสซีจี (เมก้าฟลอร์) รุ่น เซาะร่อง 6" (20 -24 mm.) ครบ 10,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

1. ลูกค้าสมาชิก SCG FAMILY ที่ซื้อสินค้าไม้พื้นซีเมนต์ เอสซีจี (เมก้าฟลอร์) รุ่น เซาะร่อง 6" ครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 1,000 บาท

2. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด ภายในงานบ้านและสวน 2562 ระหว่างวันที่  18-27 ต.ค. 2562 และซื้อสินค้าภายในวันที่ 29 ก.พ. 63 เท่านั้น

3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในงานบ้านและสวน 2562 และลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ ตามรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ได้ระบุไว้เท่านั้น 

4. โปรโมชั่นนี้ จำกัด 1 สิทธิ์โปรโมชั่น ต่อ 1 SCG ID เท่านั้น

5. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านร้าน SCG Home Solution ที่ร่วมรายการกับ SCG FAMILY เท่านั้น  ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ www.scgfamily.com 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

การใช้สิทธิสมาชิก SCG Family

1. สมาชิกต้องสะสมยอดซื้อ หรือ คะแนน ด้วยการแจ้งหมายเลข SCG Family ID  หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้ รวมถึงบริษัทจะไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกแจ้งหมายเลข SCG Family ID  หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง

2. ในกรณีที่สมาชิกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้า สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฎ และสมาชิกยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด

3. ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family รวมถึงการแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้

4. สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกประสงค์จะคืนสินค้าที่สมาชิกได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอันเนื่องจากการทุจริตของสมาชิก รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้

5. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว 

6. สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คะแนนสะสม 20 คะแนนสามารถใช้แทนเงินสูงสุดได้ 1 บาท ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG โดยที่เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น หรือสามารถใช้คะแนนสะสมแลกสินค้าและบริการต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชั่น SCG HOME ตามจำนวนคะแนนที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละสินค้าและคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่ได้รับคะแนน

7. กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัล สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น SCG HOME หรือทางเว็บไซต์ www.scgfamily.com รวมถึง Contact Center : 02-586-2222

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า