บ้านและสวน'19 - รับส่วนลดพิเศษ 3,000 บาท เมื่อใช้บริการโครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง

18 ต.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563
เมื่อซื้อสินค้าเพิ่มดังต่อไปนี้
สินค้าตามเงื่อนไข 50,000 บาท

รับส่วนลดพิเศษ 3,000 บาท เมื่อใช้บริการโครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง พื้นที่ขั้นต่ำ 120 ตร.ม. ขึ้นไป 

เงื่อนไขโปรโมชั่น : 

1.  รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด ภายในงานบ้านและสวน 2562 ระหว่างวันที่  18-27 ต.ค. 2562 และชำระค่าสินค้าและบริการติดตั้งทั้งหมดภายในวันที่ 29 ก.พ. 63 เท่านั้น

2. พื้นที่งานติดตั้งขั้นต่ำ 120 ตรม. ขึ้นไป

3. การรับบริการ / การติดตั้ง / การชำระเงินตามเงื่อนไขของร้านผู้แทนจำหน่าย

4.  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้  

5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของโครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี พร้อมบริการติดตั้ง ที่บริษัทฯ ออกในงานอื่นๆ หรือในช่วงเวลาอื่นใดได้

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้สิทธิสมาชิก SCG Family :

1. สมาชิกต้องสะสมยอดซื้อ หรือ คะแนน ด้วยการแจ้งหมายเลข SCG Family ID  หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้ รวมถึงบริษัทจะไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกแจ้งหมายเลข SCG Family ID  หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง

2. ในกรณีที่สมาชิกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้า สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฎ และสมาชิกยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด

3. ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family รวมถึงการแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้

4. สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกประสงค์จะคืนสินค้าที่สมาชิกได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอันเนื่องจากการทุจริตของสมาชิก รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้

5. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว 

6. สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คะแนนสะสม 20 คะแนนสามารถใช้แทนเงินสูงสุดได้ 1 บาท ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG โดยที่เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น หรือสามารถใช้คะแนนสะสมแลกสินค้าและบริการต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชั่น SCG HOME ตามจำนวนคะแนนที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละสินค้าและคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่ได้รับคะแนน

7. กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัล สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น SCG HOME หรือทางเว็บไซต์ www.scgfamily.com รวมถึง Contact Center : 02-586-2222

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า