สุข 3 ต่อ!! เพียงสมัครสมาชิก SCG FAMILY ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

23 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
เมื่อซื้อสินค้าเพิ่มดังต่อไปนี้
สินค้าตามเงื่อนไขบริษัท
สุขที่ 1 : รับทันที 600 HEART POINT (HEART POINT ใช้แทนเงินสดหรือแลกรับของรางวัลบน SCG HOME APPLICATION)
สุขที่ 2 : รับส่วนลดท้ายบิลทันที 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
สุขที่ 3 : แลกซื้อปลั๊กรางยี่ห้อ VOX สีขาว หรือสีเทา ในราคาพิเศษ 249 บาท จากราคาปกติ 295 บาท
สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก SCG FAMILY ที่ร้าน SCG HOME SOLUTION พิษณุโลก , สามพราน , ท่าศาลา , ระยอง , สว่างแดนดิน ในช่วงวันที่ 23 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข สุขที่ 2 :
1. จำกัด 1 สิทธิ์/1 SCG ID ตลอดโปรแกรม
2. ส่วนลดใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนดภายในยอดบิลเดียวกัน และรับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ยกเว้นกรณีลูกค้ามีการออกบิล special order และ normal order ใน 1 วัน สามารถรวมบิลได้โดยให้คิดส่วนลดท้ายบิลจากยอดรวม special order และ normal order และใส่ส่วนลดท้ายบิลใน order ที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงบิลเดียว
3. ไม่นับยอดมัดจำ ยกเว้นกรณีที่เป็นการมัดจำเนื่องจากร้านไม่มี Stock สินค้า โดยต้องแนบใบสั่งขาย/ใบจองสินค้ามาพร้อมกับใบรับเงินมัดจำ
4. ต้องใช้ สิทธิ์ภายใน 7 วันหลังจากที่สมัครสมาชิก SCG Family และไม่เกินวันที่ 30 พ.ย.62 เท่านั้น
5. ไม่รวมค่าขนส่ง
6. ยกเว้นสินค้าโครงสร้าง เหล็ก ปูนซิเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ อิฐมวลเบา สินค้าโปรโมชั่นบางรุ่น สินค้าลดล้างสต๊อค ยอดซื้อที่ได้ส่วนลดพิเศษของส่วนลดโครงการ และสินค้าอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
7. ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
8. บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเงื่อนไข สุขที่ 3 :
1. ต้องใช้สิทธิ์แลกซื้อในวันเดียวกับที่สมัครสมาชิกเท่านั้น
2. สินค้ามีจำนวนจำกัด
3. รับสิทธิ์แลกซื้อ 1 ชิ้น / 1 SCG ID ตลอดโปรแกรม
4. บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า