รับแต้ม x10 ทุกยอดซื้อกับร้าน Chivit-D by SCG

01 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
เมื่อซื้อสินค้าเพิ่มดังต่อไปนี้
สินค้าตามเงื่อนไขบริษัท
รับแต้ม x10 ทุกยอดซื้อสำหรับลูกค้าที่แสดงคูปองและซื้อสินค้ากับร้าน Chivit-D by SCG

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- คะแนนสะสม x10 สามารถใช้ได้กับสินค้าทุกชนิดภายในร้าน Chivit-D by SCG โดยยอดคะแนนสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับไม่เกิน 10,000 คะแนน
- คะแนนสะสม SCG Family x10 เฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิก SCG Family ที่กรอกข้อมูลสมาชิกครบทุกช่อง การสมัครจึงจะถือเป็นผลสำเร็จ
- คะนนสะสม SCG Family เฉพาะยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562 และเฉพาะยอดเปิดสำรวจภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562 โดยต้องปิดงาน และมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- ลูกค้าต้องแสดงคูปองเพื่อรับคะแนนสะสม x10
- คะแนนสะสม SCG Family จะเข้าระบบ และลูกค้าสามารถใช้งานได้ หลังจากซื้อสินค้าและบริการ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน อย่างน้อย 7-14 วันทำการ