งานสถาปนิก 2019 - สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ COTTO ที่ร่วมรายการ

30 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เมื่อซื้อสินค้าเพิ่มดังต่อไปนี้
สินค้าตามเงื่อนไขบริษัท 0 บาท
ซื้อสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำคอตโต้ที่ร่วมรายการ ครบทุกๆ 5,000 บาท รับ SCG Family Heart Point 1,000 point และทุกๆ 5,000 บาทรับส่วนลด 500 บาท
เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า SCG FAMILY ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในงานสถาปนิก'62 และซื้อสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำคอตโต้ที่ร่วมรายการ ครบทุกๆ 5,000 บาท รับ SCG Family Heart Point 1,000 point และทุกๆ 5,000 บาทรับส่วนลด 500 บาท (ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ COTTO LIFE เอสซีจี เอ็กซ์พี่เรียนซ์ เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา, เว็บไซต์เอสซีจี โฮม)
2. ซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไปรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคาร กสิกร/ กรุงศรี/ KTC (เฉพาะการซื้อผ่านเว็บไซต์เอสซีจี โฮม)
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าต้องซื้อสินค้าภายในวันที่ 30 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ในกลุ่มสินค้าเดียวกันได้

การใช้สิทธิสมาชิก SCG Family
1. สมาชิกต้องสะสมยอดซื้อ หรือ คะแนน ด้วยการแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้ รวมถึงบริษัทจะไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่สมาชิกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้า สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฎ และสมาชิกยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
3. ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family รวมถึงการแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้
4. สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกประสงค์จะคืนสินค้าที่สมาชิกได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอันเนื่องจากการทุจริตของสมาชิก รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้
5. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว
6. สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คะแนนสะสม 20 คะแนนสามารถใช้แทนเงินสูงสุดได้ 1 บาท ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG โดยที่เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น หรือสามารถใช้คะแนนสะสมแลกสินค้าและบริการต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Home Buddy ตามจำนวนคะแนนที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละสินค้าและคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่ได้รับคะแนน
7. กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัล สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น SCG HOME หรือทางเว็บไซต์ www.scgfamily.com รวมถึง Contact Center : 02-586-2222
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า