ส่วนลดค่าบริการออกแบบเฉพาะส่วน มูลค่า 1,000 บาท

01 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2562
เมื่อซื้อสินค้าเพิ่มดังต่อไปนี้
สินค้าตามเงื่อนไขบริษัท 1,000 บาท
โปรโมชั่นส่วนลดค่าบริการออกแบบเฉพาะส่วน มูลค่า 1,000 บาท สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า SCG Family Member เท่านั้น
1. เฉพาะลูกค้า SCG Family Member เท่านั้น
2. ชำระค่าบริการออกแบบเฉพาะส่วน มูลค่า 1,000 บาท และซื้อสินค้าจากการออกแบบ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์การให้ส่วนลด 1 รายการ / บิล เท่านั้น
4. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ภายใน 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น