01 ธ.ค. 2559 - 01 ม.ค. 2566
สิทธิพิเศษสมาชิก SCG Family ใช้ 20 แต้มฮาร์ท แลกรับส่วนลด 1 บาท สำหรับซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ www.scgfamily.com
เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น
* การสะสมแต้มฮาร์ท และการใช้สิทธิ์ ให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิก SCG Family เท่านั้น
* แต้มฮาร์ท มีอายุ 2 ปี นับจากปีปฏิทิน และไม่สามารถนำไปสะสมในปีถัดไป หรือถ่ายโอนให้แก่ผู้อื่นได้
*การสะสมและการใช้แต้มฮาร์ทสามารเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของบริษัทฯ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนข้อผิดพลาดของสื่อสารและการพิมพ์
*ภาพในเอกสารนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น