กลับสู่หน้าหลัก

แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมสร้างบ้านเที่ยวฟรี

กรุณาระบุ SCG ID หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกับ SCG Family และกดรับ OTP
บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่
ข้าพเจ้าได้ทราบและอ่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างบ้านเที่ยวฟรีปี 7 โดยละเอียดแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ที่จะ
ทั้งนี้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอม โปรดติดต่อบริษัทฯ ทางเบอร์ 02 586 1694 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น.