25 เม.ย. 61
จะช้อป จะกิน ก็ฟินได้แล้ววันนี้ ด้วยคะแนน Heart Point
พิเศษสำหรับสมาชิก สมาชิก SCG Family ใช้ Heart Point แลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งสร้างบ้าน ช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร ผ่าน Home Buddy Application ได้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น

SCG Experience
SCG Home Solution
Starbucks
McDonald's
Iberry
Auntie Anne’s
Major Cineplex
Samsung
Electrolux
Philips

เพื่อคุณคนสำคัญของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 หรือ พนักงาน ณ จุดขาย

เงื่อนไข


• การเริ่มใช้สิทธิสมาชิก SCG Family ตามที่บริษัทกำหนด สมาชิกจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อ สมาชิกได้รับ SCG Family ID และสมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยบริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิก ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติในทันทีที่สมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
• การสะสมคะแนนสมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้ รวมถึงบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่สมาชิกได้กรณีที่สมาชิกแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง
• ในกรณีที่สมาชิกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการ สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทั้งนี้ไม่เกินภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฎ และสมาชิกยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทเป็นที่สุด
• ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family รวมถึงการแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้
• สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกประสงค์จะคืนสินค้าหรือบริการที่สมาชิกได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอันเนื่องจากการทุจริตของสมาชิก รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้
• บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว
• สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คะแนนสะสม 20 คะแนนสามารถใช้แทนเงินได้ 1 บาท โดยที่เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น บริษัทกำหนดให้เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการครบทุก 50 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมจำนวน 1 แต้ม ทั้งนี้การใช้คะแนนสะสมจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับคะแนน เว้นแต่โครงการพิเศษที่บริษัทกำหนดซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เป็นคราวๆ ต่อไป
• กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัล สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน SCG Family หรือทางเวปไซต์ www.scgbuildingmaterials.com รวมถึง Contact Center: 02-586-2222